ARCHIEF

Het onderstaande stuk is met toestemming van het secretariaat van de Wijkraad Fugellan overgenomen van de site http:// Wijkraadfugellan.nl (18-05-2011). Onze dank hiervoor.

“ Nieuwe bestemming schoolgebouw Twine

De christengemeente Filadelfia uit Dokkum heeft het gebouw aangekocht van de gemeente Dongeradeel. De christengemeente houdt nu haar samenkomsten in het Dockingacollege aan de Birdaarderstraatweg maar heeft dus nu eigen gebouw. Woensdag 18 mei jl. hebben vertegenwoordigers van deze kerkgemeenschap hun plannen besproken met de wijkraad waarbij de nadruk vooral lag op het parkeerplan. De gemeente heeft de kerkgemeenschap gevraagd een parkeerplan te maken en dit plan ook af te stemmen met de wijkraad. 

Op het schoolplein bij het gebouw worden parkeerplaatsen aangelegd en de kerkgemeenschap heeft overeenstemming met de eigenaar van de Poeisz-supermakrt om zondags ook gebruik te mogen maken van parkeerplaatsen bij de supermarkt. In totaal komen op deze manier een 50-tal parkeerplaatsen beschikbaar en dat is ruim voldoende voor de toeloop op zondag. Normaal gesproken wordt alleen zondagsochtends een dienst gehouden en door de weeks wat kleinschalige activiteiten. 

Als wijkraad zijn wij blij met het feit dat het schoolgebouw weer een nieuwe bestemming krijgt en dat de troosteloze aanblik van het gebouw daarmee verdwijnt. Nadat de overdracht van het onroerend goed heeft plaatsgevonden zal er direct worden begonnen met de verbouw- , aanleg- en inrichtingswerkzaamheden. Zodra het gebouw van binnen enigszins toonbaar is worden de bewoners van het Fûgellân en andere belangstellenden uitgenodigd om een kijkje te nemen en de plannen komen te bekijken. “

Komende activiteiten

  • 21-05-2016 | Alle activiteiten zijn op de Houtduif 3 te Dokkum.
    ...
    Lees verder >
Naar het activiteitenoverzicht >
Christengemeente Filadelfia
De Houtduif 3
9101 GP Dokkum
T 0519 - 29 57 77