Even voorstellen:

De Gemeente

De  Christengemeente Filadelfia is een open Bijbelgetrouwe gemeente. Iedereen is welkom bij onze bijeenkomsten, van jong tot oud. Gelovig of ongelovig, iedereen is welkom om te horen wat wij geloven, waar wij naar proberen te leven en waarover wij graag met anderen over spreken.

De Bijbel

Wij geloven in het geïnspireerde Woord van God, de Bijbel. Wij geloven dat het Boek ons door God gegeven is als een handleiding voor het leven. Een boek vol van praktische tips en richtlijnen om te komen tot een leven waarin God zichtbaar wordt.

Wij geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is en dat Hij de Weg, de Waarheid en hét Leven is (Johannes 14:6).

Elk mens is geschapen met een ‘Godshaped hole’, oftewel een diepgewortelde behoefte om God een plaats te geven in zijn of haar leven. Dat ‘gat in je ziel’ is alleen te vullen door God in je leven toe te laten door Jezus Christus zijn Zoon. Jezus is de weg naar God, hij zegt namelijk: ‘Niemand kan bij de Vader (God) komen dan door Mij.’ (Johannes 14:6)

Ook een bijeenkomst bijwonen? dat kan, iedere zondag beginnen we om 9.30 uur  aan de Houtduif 3 te Dokkum.

Komende activiteiten

Naar het activiteitenoverzicht >
Christengemeente Filadelfia
De Houtduif 3
9101 GP Dokkum
T 0519 - 29 57 77