Matteüs 19:14

Maar Jezus zei: ‘Laat die kinderen toch bij mij komen; houd ze niet tegen! Want voor wie zijn zoals zij is het hemelse koninkrijk.’

Creche

Tijdens de dienst kunt u uw kinderen naar de crèche brengen. Daar kunnen de kinderen heerlijk spelen of luisteren naar een mooi verhaal. De allerkleinsten kunnen uiteraard lekker slapen indien nodig.

 

Zondagsschool,


De kinderen worden opgedeeld in twee groepen.

Kinderen die in groep 3, 4 of 5 zitten gaan vormen samen een groep. Kinderen van groep 6, 7 en 8 vormen een tweede groep.

Natuurlijk zijn er kinderen die naar een basisschool gaan waar de groepen anders ingedeeld worden, dan kijken we naar de leeftijd.

Op de zondagsschool gaan we samen bidden, zingen, knutselen en luisteren naar een mooi Bijbelverhaal. Het programma voor de jongste en oudste kinderen is uiteraard verschillend en wordt op passende wijze aangeboden.

Ouders

Kinderen, de toekomstige generaties van onze maatschappij en dus ook van onze christengemeente. Daarom willen wij graag wegwijzers voor hen zijn op hun levenspad. Wij willen hen graag vertellen over de Levende God,

net zoals Asaf dat beschrijft in het volgende vers:

Psalm 78 : 4 Wij willen het onze kinderen niet onthouden,

wij zullen aan het komend geslacht vertellen van de roemrijke, krachtige daden van de HEER, van de wonderen die hij heeft gedaan. 

 

Komende activiteiten

  • 21-05-2016 | Alle activiteiten zijn op de Houtduif 3 te Dokkum.
    ...
    Lees verder >
Naar het activiteitenoverzicht >
Christengemeente Filadelfia
De Houtduif 3
9101 GP Dokkum
T 0519 - 29 57 77