Wat hebben we u te bieden:

De samenkomsten op zondag.
Elke zondag morgen om 9.30 uur op de Houtduif 3 te Dokkum houden we een bijeenkomst waarin we met elkaar zingen en luisteren naar een preek uit de Bijbel. We hebben geen vaste voorganger dus zijn er diverse voorgangers die voorgaan. Na afloop is er ruimte om met elkaar gezellig na te spreken met een kopje koffie of thee met koek. (houd de 1,5 meter in acht en volg de pijlen voor de juiste looprichting.

Bidstond en Bijbelstudie op dinsdagavond om 19.30 uur.
Verder houden wij eens per twee weken een bidstond en eens per twee weken een Bijbelstudie. Ook hierin is ruimte om elkaar beter te leren kennen en elkaar praktisch te helpen. God roept ons in Zijn Woord op om elkaar tot een hand en een voet te zijn, oftewel elkaar te steunen en te sterken.

Andere bijeenkomsten
Af en toe worden er avonden georganiseerd van de christengemeente Filadelfia. Een voormalig hooligan en bankrover die vertelde hoe hij Jezus heeft leren kennen. Een artiest die door de liedjes heen iets laat zien van God. Ook voor kinderen hebben we speciale diensten. Ook beschikken we over een eigen doop bad en dopen we  door onderdompeling.

Wanneer het allemaal tegenzit…
Je zit met levensvragen, relatieproblemen, zorgen, etc. voor al deze dingen is tijd en ruimte om met iemand te spreken en een luisterend oor te vinden. Vanuit de praktijk en de Bijbel zal deze persoon proberen je tips te geven en je proberen te begeleiden. Maar het kan ook zijn dat er gekeken moet worden naar meer (professionele) hulp.

Wa@rom Jezus?
Wie was nou die Jezus? Hij is het middelpunt van onze beschaving, in onze jaartelling staat Hij centraal. Was Hij een gek, een krachtig persoon, een fanaticus, een goed voorbeeld of was Hij toch de Zoon van God.
De mens leeft van nature zonder God. Daardoor is staat de mens ver van Hem vandaan. Wij geloven dat Jezus de mensen weer bij God kan brengen. omdat Hij de Zoon van God is kan ook alleen Hij de relatie tussen de mensen en God herstellen.

Nieuwsgierig?                                                                                                                                               Mail geheel vrijblijvend naar info@filadelfiadokkum.nl en vraag om informatie over de binnenkort te starten cursus Wa@rom Jezus? Een cursus waarin in slechts 5 avonden wordt stilgestaan bij deze indrukwekkende persoonlijkheid uit onze geschiedenis.

Komende activiteiten

  • 04-10-2020 | Alle activiteiten zijn op de Houtduif 3 te Dokkum.
    ...
    Lees verder >
Naar het activiteitenoverzicht >
Christengemeente Filadelfia
De Houtduif 3
9101 GP Dokkum
T 0519 - 29 57 77